• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
PDF  | Print |

Ayrımcılık Nedir

Irkçılık ve ayrımcılıklara karşı gerek Avrupa’da, gerekse Kıbrıs’ta var olan hukuki çerçeve eşit muamele ilkesinin öne çıkarılmasını hedeflemektedir. Yasalara göre, eşit muamele yasak olan bütün ayrımcılık nedeniyle kişiler aleyhine doğrudan ya da dolaylı ayrımcılığın yapılmaması demektir.

 

Doğrudan ayrımcılık ne demektir?

Doğrudan ayrımcılık  yukarıda yasak olduğu belirtilen ayrımcılık nedenlerinden biri nedeniyle bir kişinin kendisiyle benzer durumdaki başka bir kişiden daha kötü muameleyle karşı karşıya kalmasıyla yaşadığı açık ayrımcılıktır.

 

Örneğin:

Bir işyerinde telefoncu olarak bir kişinin işe alınacağına ilişkin bir gazetede yayınlanan iş ilanında “Engellilerin başvuruları kabul edilmeyecektir” denildiğinde ya da bir dini grubun üyelerinin başvuruları kabul edilmediğinde bu doğrudan ayrımcılıktır.

 

Dolaylı ayrımcılık ne demektir?

dolaylı ayrımcılık:  İlk bakışta tarafsız gibi görünen bir karar, kriter ya da uygulama yukarıda sözü edilen aynı nedenlerden dolayı bir kişi aleyhine muameleye yol açıyorsa o zaman bu dolaylı ayrımcılık olmaktadır.

 

Örneğin:

Bir işyerinde işe alınacak bir eleman için söz konusu işi yapmasında şart olmadığı halde, belirli bir dili bilmesi istendiğinde bu dolaylı ayrımcılığı oluşturmaktadır.

 

Yasal çerçeveye göre başka hangi ayrımcılıklar yasaktır?

Yasal çerçeve ayrıca kişilerin tacizini, kurbanlaştırılmasını ya da aleyhlerinde muameleye yönelik emri ve cezayı yasaklamaktadır.

 

tacizdir: Kişinin saygınlığını aşağılama ve kişi aleyhine korkutucu, tehdit edici, aşağılayıcı ya da düşmanca bir ortamın yaratılması hedefiyle, yukarıda yasak olduğu belirtilen ayrımcılık nedenlerinden birini içeren sözlü ya da pratik olarak her istenmeyen hareket ya da tavır tacizdir.

 

kurbanlaştırma ya da cezalandırmadır: Bir kişi bir ayrımcılık olayının tanığı olduğu için ya da böylesi bir olayı kınadığı için ayrımcılık kurbanı oluyorsa o zaman bu kurbanlaştırma ya da cezalandırmadır.

 

ayrımcılık yapılması emridir: Bir amir emrindeki bir kişiye yukarıda belirtilen ve yasak olan ayrımcılık nedenlerinden biri nedeniyle başka bir kişiye karşı ayrımcılık içeren muamele yapılması emrini veriyorsa bu ayrımcılık yapılması emridir.

 

İlgili Konular : Avrupa Yasaları,

İlgili Konular : Kıbrıs Yasaları

 

ARAMA

Kayıt Olma

E posta ile bilgi ve haber alma üyeliği ücretsizdir